Om Kvarnkärr

 

Kvarnkärr är en liten gård bestående av ett boningshus från 1924, en lada, två stora växthus och ett  nybyggt hus som används som möteslokal och ateljé.
Gården är inbäddad i grönska, med skogen i ryggen och betesmark och åker framför huset.
Den lilla jordbruksfastigheten som idag är Kvarnkärr har anor från 1600-talet.